SOFTWARE AS A SERVICE

Attracs Online SaaS

För tjänsten Attracs Online tillämpar vi en enkel prissättningsmodell, som baserar sig på verksamhetens omfattning och de moduler som används. Vid behov levererar vi också Attracs Online i ert eget datacenter. Kontakta oss för en närmare genomgång av ett upplägg som passar er.Kontakta ossATTRACS DIRECT - ANVÄNDARSUPPORT

I vår servicedesk sitter personal med hög branschkännedom. Vi vill att våra kunder skall betjänas av experter inom branschen, som vet exakt hur Attracs Online fungerar. Vår användarsupport har direkt kontakt med utvecklingsteamet, vilket ger dig som kund goda förutsättningar att upprätthålla ett fungerande affärssystem. Nivån på användarsupporten avtals enskilt med varje kund. Vi garanterar att du som vår kund får en snabb och professionell betjäning.