ATTRACS ONLINE REFERENSER

 • IFA Partners  Vi valde Attracs logistiksystem p.g.a. användarvänligheten och den effektiva informationshanteringen.

  JOHN VERBERKT, PRESIDENT FÖR, IFA PARTNERS

  IFA (International Forwarding Association) är en kooperation av 40 familjeägda transport- och speditionsföretag, vars mål är att köra så mycket bilateral trafik som möjligt inom EU.

  IFA:s president John Verberkt förklarar att man för några år sedan bestämde sig för att installera en gemensam omlastningsplattform i centrala Europa, för att ge medlemmarna en ökad möjlighet att förmedla gods via en gemensam plattform, istället för att hitta individuella transportlösningar för varje enskild försändelse.

  – Attracs Online presenterades för oss under ett besök hos en av våra medlemmar (Ahola Finland) som kände till vårt behov av nätverket. Ahola hade mycket positiva erfarenheter av systemet. Presentationen av Attracs Online som en plattform, i kombination med användarvänlighet och effektiv informationshantering mellan partners, övertygade oss att välja Attracs som partner, avslutar Verberkt.

 • Ahola Transport  Jag har inte stött på något program som kan räkna ut lönsamhet på förhand i samma utsträckning som Attracs.

  RICKARD SNELLMAN, AHOLA TRANSPORT

  Attracs Online togs i bruk av Ahola Transport år 2003 medan Rickard Snellman var projektansvarig och Attracs Online ännu utvecklades. Numera är han IT & kvalitetschef på Ahola Transport och kund, medan Attracs är leverantör. Med 8,5 års erfarenhet av Attracs, vet Snellman vad systemet går för.

  – Största fördelen med Attracs Online är att det är skräddarsytt för Aholas specifika behov. Med systemet kan vi räkna ut lönsamhet av en transport på förväg. Vi kan analysera data på många olika sätt, och mycket mer ingående än vad ett standardsystem förmår. Vi får ut nästan vilken analysdata som helst. Följande dag kan vi kolla på försäljningsbidragsnivå, hur lönsam en transport varit, förklarar Snellman.

  ATTRACS ONLINE ÄR LÖNSAMT

  – Vi har kunnat öka omfattningen per transportledare. Vi kan hantera mera bilar och gods per transportledare tack vare Attracs, säger Snellman.

  – När vi tog i bruk Fork Lift Client-modulen vid våra transportlinkar i Nådendal, Tallinn och Nykvarn år 2005 effektiverades verksamheten med 30 %. Tidigare var allt manuellt och systemet var omodernt, men nu när vi använder oss av Fork Lift Client får vi data i realtid och allt är online, fortsätter Snellman.

  FUNGERANDE SAMARBETE MELLAN AHOLA TRANSPORT OCH ATTRACS

  – Eftersom Attracs tidigare var en del av Ahola Transport, räckte det en tid innan vi hittade en gemensam samarbetsmodell, men samarbetet blir bara bättre och bättre. Vi är ganska bortskämda när det kommer till förverkligande av funktionalitet. När standardsystemen erbjuder uppdateringar endast några gånger per år, så har vi en "usergrupp" som samlas en gång i månaden, där vi planerar och beställer det vi behöver, säger Snellman.

  – Jag rekommenderar nog Attracs. Kärnan i Attracs och hela grundtanken är alldeles rätt tänkt. Jag har följt med andra motsvarande system, men jag inte sett något annat program som på förhand kan räkna ut lönsamhet i samma utsträckning som Attracs. Attracs kännetecknas också av ett stort engagemang, avslutar Snellman.

 • Peura-Trans  Samarbetet har fungerat bra, och systemet kunde tas i bruk mycket snabbt.

  TUOMO KYLLÖNEN, VD FÖR PEURA-TRANS.

  Peura-Trans Oy grundades 1989, och har sitt huvudkontor i Kuhmo. Peura-Trans utför skräddarsydda transporter, och hela verksamheten genomsyras hög kvalitet och kundservice. Terminalverksamhet i Finland finns i Vanda, Iisalmi, Kajana, Uleåborg och Kuhmo. Via terminalerna distribueras gods till hela Finland. Utrikestrafik har Peura-Trans i huvudsak till Benelux-länderna, Italien, Spanien och Tyskland.

  År 2011 köpte Peura-Trans en del av Ahola Transports verksamhet. I det skedet blev det också naturligt att utvidga affärssystemet.

  – Attracs Online verkade vara ett fungerande system och därför valde vi det, säger företagets vd Tuomo Kyllönen.

  Kyllönen är mycket nöjd med samarbetet med Attracs, i synnerhet den snabba leveranstiden föll honom i smaken. Inom en månad var hela systemet i användning.