PARTNERS

 • Myopt Consulting Oy  Företagets målsättning är att också i fortsättningen investera kraftigt i forskning och utveckling.

  DET ÄR VETENSKAPLIGT BEVISAT ATT DEN OPTIMERINGSTEKNIK SOM MYOPT CONSULTING OY ERBJUDER ÄR EN AV DE BÄSTA OCH MEST EFFEKTIVA I VÄRLDEN.

  Myopt Consulting Oy är ett finländskt konsultföretag som fokuserar på att erbjuda sin optimeringsexpertis till såväl systemutvecklare som slutanvändare inom den privata och offentliga sektorn. Företaget ägs av den verkställande ledningen, och till de viktigaste styrkorna hör logistik, social- och hälsovårdstjänster, tids-, produktions- och resursplanering. Olli Bräysy fungerar som Myopt Consulting Oy:s främsta expert och har stor och bred internationell erfarenhet av optimering, bl.a. från sin tid som professor. Förutom Bräysy sysselsätter Myopt Consulting många andra internationella expert på doktorandnivå. Till företagets kunder hör flera ledande, internationella aktörer både från Finland och utomlands. Det är vetenskapligt bevisat att den optimeringsteknik som Myopt Consulting Oy erbjuder är en av de bästa och mest effektiva i världen.

 • Livion Oy  I våra gemensamma projekt har det varit ett nöje att se hur smidigt teamens specialkompetens har förenats, och med vilken iver projekten har förts framåt.

  Livion Oy är ett mjukvaruföretag i Karleby, som specialiserat sig på HTML5-, mobil- och IoT-teknik. Livion har genomfört ett stort antal projekt för såväl små, lokala företag som världsledande varumärken. Till företagets styrkor hör uppmärksammandet av användbarheten, tillämpandet av den senaste tekniken och leveranssäkerhet. Livions samarbete med Attracs har skapat en exceptionell kombination av banbrytande affärslogik och moderna användargränssnitt.