OM OSS

Attracs – 20 år av systemutveckling för Transport Management

I mitten av 1990-talet inleddes utvecklingen av Attracs Online, som ett utvecklingsprojekt inom Ahola Transport. Målsättningen var att bygga ett enhetligt och verklighetsbaserat affärs- och Transport Management system med integrerad lönsamhetsberäkning och dynamiska rutter, för att möta företagets expanderande behov. Uppdraget blev att bygga affärssystemet Attracs, dvs. Ahola Tactic Transport Recognition Analysis & Coordination System.

Läs om Attracs Online services

År 2004 fick arbetet med Attracs Online erkännande genom att vinna första pris i den nationella InnoSuomi-tävlingen.

Innosuomi 

I slutet av år 2014 fick Oy Attracs Ab DNV Business Assurance Management Syctem Certificate ISO 9001:2008, som gäller för planering, utveckling och försäljning av Supply Chain Execution System och tjänster.

DNV

Idag är Ahola Transport ett av Nordens ledande transportföretag på gränsöverskridande godstransporter, mycket tack vara de funktioner som finns i Attracs Online. "Jag har inte stött på något program som kan räkna ut lönsamhet på förhand i samma utsträckning som Attracs", säger IT & kvalitetschef Rickard Snellman på Ahola Transport.

Genom ett nära samarbete med transportbranschen, har Attracs under 20 års tid utvecklat Attracs Online till ett världsledande Transport Management System och ERP-system.

UTVECKLINGSTEAM

Vårt utvecklingsteam har 20 års erfarenhet av systemutveckling för effektivare och lönsammare logistik. Utvecklingsteamet har direkt kontakt med användarsupporten, vilket ger dig som kund förutsättningar för att upprätthålla ett fungerande och smidigt affärssystem.

Våra e-postadresser har formen fornamn.efternamn@attracs.com

STYRELSE

I styrelsen för Attracs sitter Martti Vähäkangas som ordförande, samt Hans Ahola och Niklas Kankkonen. Styrelsens sekreterare är Ida Saavalainen.

LEDNINGSGRUPP

Tommi Hollström, Juha Åkerlund, Vesa Ulvi och Toni Penttinen.

VISION OCH VÄRDERINGAR

Attracs Online visar vägen för framtidens transport- och logistikföretag. Med Attracs Online har ditt företag möjlighet att utveckla dynamiska, lönsamma, transparenta och miljövänliga transporter och vara steget före – också i framtiden.

Våra systemutvecklare är branschens främsta när det gäller utveckling av förträffliga och dynamiska system för komplexa affärsmodeller, och motiveras av att lösa komplexa logistik- och transportproblem.

Våra värderingar är bestående, men vår verksamhet utvecklas utgående från våra kundbehov.

Vi prioriterar ett helhetsansvar där vi tillsammans kommer överens om hur vi gör och arbetar enligt det.

Vi förespråkar öppenhet, dvs. när vi inte klarar av att uppfylla det vi lovar, meddelar vi genast alla parter.

Vi respekterar individen och anser att alla arbetstagare har samma människovärde oberoende av arbetsuppgifter, samt att alla skall ges förutsättningar att lyckas i sitt arbete.

SHOWING THE WAY – FOR DYNAMIC, PROFITABLE, TRANSPARENT AND ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY TRANSPORTS.