AFFÄRSSYSTEM FÖR FRAMTIDENS LOGISTIKFÖRETAG

Vi har 20 års erfarenhet av affärssystem för effektivare och lönsammare logistik.

 

Kontakta oss

Attracs Online är ett heltäckande logistiksystem för:

 • VARUÄGARE INOM HANDELN OCH INDUSTRIN

  1 PL – Attracs Online är transparent och ger en överblick över hela distributionskedjan.

 • TRANSPORTFÖRETAG

  2 PL – Attracs Online kalkylerar lönsamhet i realtid och minimerar tomma kilometrar.

 • TREDJEPARTSLOGISTIK

  3 PL & 4 PL – Attracs Online optimerar styrningen av avancerade logistik- och transportupplägg.

Fördelar med Attracs Online:

 • DYNAMISKA RUTTER FÖR EFFEKTIVARE LOGISTIK
 • LÖNSAMHETSKALKYL I REALTID
 • TRANSPARENS GENOM HELA LOGISTIKKEDJAN
 • MILJÖVÄNLIGA TRANSPORTER

Referenser:

 • Vi valde Attracs logistiksystem p.g.a. användarvänligheten och den effektiva informationshanteringen.

  JOHN VERBERKT, PRESIDENT FÖR, IFA PARTNERS

 • Jag har inte stött på något program som kan räkna ut lönsamhet på förhand i samma utsträckning som Attracs.

  RICKARD SNELLMAN, AHOLA TRANSPORT

 • Samarbetet har fungerat bra, och systemet kunde tas i bruk mycket snabbt.

  TUOMO KYLLÖNEN, VD FÖR PEURA-TRANS.