Affärssystem för framtidens logistikföretag

Vi har 20 års erfarenhet av affärssystem för effektivare och lönsammare logistik.

 

KONTAKT

Attracs Online är ett heltäckande logistiksystem för:

 • Varuägare inom handeln och industrin

  1 PL – Attracs Online är transparent och ger en överblick över hela distributionskedjan.

 • Transportföretag

  2 PL – Attracs Online kalkylerar lönsamhet i realtid och minimerar tomma kilometrar.

 • Tredjepartslogistik

  3 PL & 4 PL – Attracs Online optimerar styrningen av avancerade logistik- och transportupplägg.

Fördelar med Attracs Online:

 • Dynamiska rutter för effektivare logistik
 • Lönsamhetskalkyl i realtid
 • Transparens genom hela logistikkedjan
 • Miljövänliga transporter

Referenser:

 • Vi valde Attracs logistiksystem p.g.a. användarvänligheten och den effektiva informationshanteringen.

  John Verberkt, President för, IFA Partners

 • Jag har inte stött på något program som kan räkna ut lönsamhet på förhand i samma utsträckning som Attracs.

  Rickard Snellman, Ahola Transport

 • Samarbetet har fungerat bra, och systemet kunde tas i bruk mycket snabbt.

  Tuomo Kyllönen, VD för Peura-Trans.