Oy Attracs Ab received ISO 9001:2008 certificate


04.02.2014


DNV Business Assurance Management System Certificate is to certify that Oy Attracs Ab has been found to conform to the Management System Standard:

ISO 9001:2008

Certificate is valid for the following product or service ranges:

Design, development and sales of Supply Chain Execution systems and services.

Roadari väljer Attracs Online


07.05.2013


Transportbranschen behöver nya lösningar och koncept för att bibehålla lönsamhet. Ett bra exempel på detta är Roadari Oy http://www.roadari.com/, som är grundat av två väl etablerade familjeföretag; Varova Oy,http://www.varova.com/ och Oy Beweship Ab,http://www.beweship.com/

http://www.beweship.com/uploads/Roadari%20press%20GB%2008%2003%202013%20_2_.pdf

Efter demo av systemet blev det klart att Attracs Onlines funktionalitet var bäst lämpad för Roadaris koncept. Dynamisk ruttplanering och realtidskalkyl kommer att ge möjlighet att optimera transportuppdragen på ett lönsamt sätt.

Vi är mycket nöjda med att Roadari väljer Attracs som partner för att hantera online planering på ett lönsamt sätt.

Attracs Online levereras som Cloud service i Microsoft Azure.

Everyone can have Attracs Online


17.04.2013


First milestone in Our vision, "Everyone" has Attracs, was reached

Milestone 1: Everyone can have Attracs

Microsoft Azure: Windows Azure “Infrastructure Services (IaaS)” including Virtual Machines and Virtual Network, has reached general availability

Attracs och Fimatic förenar Warehouse management och Transport management


14.06.2012


Genom tecknande av samarbetsavtal inom logistiktjänster och system skapar Attracs och Fimatic ett unikt helhetstänk där varuägarna erbjuds en optimerad och transparent supply chain. Med hjälp av båda parternas gemensamma kunskapsområden fylls gappet mellan intern- , inbound- och outbound logistik.

Fimatic planerar och implementerar logistik- och produktionssystem och fungerar som systemspecialist i logistikintensiva och krävande kundprojekt. Genom att simulera materialflöden och logistikprocesser, med modeller som virtuellt visar verkligheten, besvaras kapacitets- produktions- och leveransförmåga.

Attracs är expert  inom Transport management system. Genom ett nära samarbete med transportbranschen har Attracs under 15 års tid, utvecklat Attracs Online till ett unikt affärssystem för att planera och simulera dynamiska rutter och visa lönsamhet i  realtid.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Juha Särelä
Tj Fimatic Oy
+358 505270627
juha.sarela@fimatic.fi
www.fimatic.fi

Peter Grankulla
Vd  Oy Attracs Ab
Tel: +358 444494236
peter.grankulla@attracs.com
<a

Attracs Online integrates with Vecho Co-Driver


01.11.2012


This means that our customers can now get full visibility also from truck’s CAN bus data, as Attracs Mobile Client is in real time integrated with Vehco Co-Driver.

Attracs Mobile Client:

www.attracs.com/en/attracs-online-transport-management-system#.modules

Vehco Co-Driver:

www.vehco.se/produkt-co-driver

www.vehco.fi/tuote-co-driver

Logent tecknar flerårigt avtal med Attracs


22.02.2012


Samarbetet mellan Logent och Attracs erbjuder möjlighet till aktiv styrning samt optimering av flöden inom Supply Chain Management. Den unika plattformen kännetecknas av att Attracs Online i realtid ger lönsamhetskalkyler samtidigt som man dynamiskt kan ändra rutter för optimering av transportuppdragen. Det innebär att ett företag kan utveckla dynamiska, lönsamma, transparenta och miljövänliga transporter samtidigt som de är steget före – också i framtiden.

- Detta är ett strategiskt viktigt samarbete och en milstolpe för oss där vi, tillsammans med Logent , kan erbjuda integrerade helhetslösningar inom transport och logistik och visa på vår samlade kompetens inom Supply Chain Management, säger Peter Grankulla, Vd Oy Attracs.

- I och med den nya logistikplattformen kan Logent erbjuda en helhetslösning som motsvarar kraven på ett modernt affärssystem i logistikbranschen som på ett enkelt sätt kan integreras i befintliga miljöer hos företagen. Attracs Online möjliggör snabb effektivisering och optimering av såväl de fysiska som administrativa flödena i varuflödeskedjan, säger Lars-Göran Ahlberger, Vd Logent.

Fakta

Oy Attracs AB, som är ett dotterbolag till Ahola Group, har sitt säte i Karleby, Finland och har 17 anställda samt ett antal externa experter som aktivt vidareutvecklar systemet för framtiden.

Bolaget bildades 2009 och var tidigare ett affärsområde inom Ahola Transport. Sammantaget har man totalt 15 års utveckling av affärssystem för transport och logistik.

Logent är en snabbväxande logistikkoncern som erbjuder tjänster åt logistikintensiva företag. Vi är verksamma inom fyra affärsområden och erbjuder tjänster så som konsulttjänster inom tredjepartslogistik, logistik och tull samt bemanningslösningar, entreprenad- och sitelösningar, hamn- och terminalutveckling samt utbildning. Logent finns representerade på ett flertal orter i Sverige och Norge med ca.1 400 anställda. Under 2012 beräknas Logent omsätta ca 1 miljard SEK.

Länk till källan: http://logent.se/nyheter?newsId=32

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Grankulla
Vd OY Attracs AB
Tel: +358 444494236
Mail: peter.grankulla@attracs.com
Web: www.attracs.com

 

Lars-Göran Ahlberger
Vd Logent AB
Tel: +46(0)708 – 75 99 39
Mail: l-g@logent.se
Web: www.logent.se

SCM vs TMS


22.11.2011


TVÅ SIDOR AV MYNTET!

Varuägarna vill optimera sin Supply Chain, Transport utförarna vill optimera laster och rutter. Hur möts Supply Chain Management (SCM) och Transport Management System (TMS) ? Ifall man tänker sig att SCM är informationsflöden och TMS är varuflöden så tror jag att det är lättare att greppa helheten.

Det verkar finnas ett stort gapp mellan dessa två sidor av myntet. Då man dessutom blandar in olika nivåer av outsourcing 1 PL – 4 PL så är röran total.

Från varuägarnas sida (handeln och industrin), är den vanligaste formen av outsourcing att köpa transport tjänster av en 2 PL (Second Party Logistics). Transportföretaget behöver ett avancerat TMS, för att hantera alla sina kunders gods, samt för att dynamiskt optimera uppdragen till en optimal och lönsam helhet.

Förutom det så behöver TMS systemet mata varuägarnas SCM system med information. Är det här en form av intressekonflikt fast det egentligen handlar om samma sak, nämligen att ström linjeforma helheten. Alla parter borde ju förtjäna på att optimera större helheter.

Domain-driven design


24.11.2011


WHAT ARE THE REASONS FOR NOT USING IT (BUILDING BUSINESS SOFTWARE)?

According to Wikipedia, "Domain-driven design (DDD) is an approach to developing software for complex needs by deeply connecting the implementation to an evolving model of the core business concepts". We at Attracs have been working like this since long before we knew it was called DDD. I started thinking about why you wouldn't want to work like this when building business software.

Sure, there can be problems making DDD more difficult, for example that the abstraction level of the tools used are too low, making it hard to grasp the core model. It could also be that the customer tends to turn focus away from the core domain, and into various other functional and nonfunctional requirements. Yet another problem could be that the people designing the system don't really understand the core domain of the system they are trying to build. But tools can be improved, customers be made aware about what they really need, and develpoers can learn the core domain of the system. Therefore, in my opinion, the only really valid argument agains doing DDD, is that the core domain itself isn't really worth building a system around.

This is not the case with Attracs Online, as we stronlgly believe both in the core domain of the system (Online Planning) and the people and tools used build a system around it.